Görev Tanım Çizelgeleri

Muhakemat Müdürlüğü Görev Tanım Çizelgesi

Muhasebe Müdürlüğü Görev Tanım Çizelgesi

Personel Müdürlüğü Görev Tanım Çizelgesi