Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

7 Kasım 2018 Tarihinde Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Eğitimi ile Defterdarlık Personeline Defterdarlık Birimlerinden Hizmet Alanlara Adil Ve Eşit Davranılması Konusunda Farkındalık Eğitimi Düzenlenmiştir.